For bedrift  -  Priser og betingelser

Priser og betingelser

For å kunne gi et tilbud, trenger vi nærmere informasjon om hvem dere er, stillingsinnhold, informasjon om lønn, eventuelle utviklingsmuligheter etc. Våre priser vil som oftest gjenspeile vanskeligehetsgraden i å finne den dere søker og markedet generelt.

Kvalitetsgaranti og ”no cure, no pay”
  • All annonsering innenfor Christiania Personell sine annonsekanaler og alt arbeid rundt profilutarbeidelse, søk, intervjuer, utvelgelse, bakgrunnssjekk og oppfølging gjøres uten kostnader for kunden.
  • Christiania Personell sitt register består av innkalte og aktuelle jobbsøkere som har gjennomgått en personlig registrering ved vårt kontor samt et intervju med én eller to av våre personalkonsulenter. Etter nok en grundig utvelgelse basert på bakgrunnsjekk/referansekontroll, vil de beste kandidatene bli matchet opp mot kundens kriterier i forbindelse med en konkret stilling. Kun de mest kvalifiserte kandidatene vil bli presentert videre til kunden for en vurdering og et eventuelt intervju. Ingen jobbsøkere kan registrere seg hos oss via Internett og ingen jobbsøkere presenteres for våre kunder uten at de har gjennomgått ovenstående utvelgelsesprosess. Ingen kandidater presenteres uten at de har fått grundig informasjon om den aktuelle stilling og bedrift og med bakgrunn i dette har vist en reell interesse for dette.
  • Dersom kunden etter presentasjoner, intervjuer etc. velger å ikke leie inn eller direkte ansette noen av Christiania Personell sine kandidater, medfører dette ingen utgifter for kunden.
  • Kunden står likeledes fritt til å avbryte oppdraget når som helst i prosessen.

Konfidensialitet
  • Innleide medarbeidere har via sin arbeidsavtale med Christiania Personell full taushetsplikt vedrørende alle forretnings- og driftsforhold som han/hun blir kjent med hos våre kunder.
  • Christiania Personell har konsesjon for personregister fra Datatilsynet, derfor forpliktes også kunden til konfidensialitet vedrørende mottatte personopplysninger på våre kandidater.
  • Christiania Personell arbeider konfidensielt for de kunder som måtte ønske det.

Plikter og ansvarsfordeling ved innleie
  • Christiania Personell har arbeidsgiveransvaret for medarbeideren i hele innleieperioden (lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykelønn, forsikring, OTP etc.).
  • Vår vikar følger oppdragsgivers reglement og arbeider under dennes instruks og kontroll. HMS for vikaren er oppdragsgivers ansvar.
  • Vår vikar er yrkesskadeforsikret.
Tips en venn Legg til i favoritter Skriv ut
Copyright @ Christiania Personell AS 2009
Oslo: Rådhusgata 30, 0151 Oslo - Tlf: 22 34 90 00 - Faks: 22 34 90 01
Hamar: Parkgata 31, 2317 Hamar - Tlf: 62 52 65 00 - Faks: 62 52 65 01
Assist2netAS
Forsiden | Om oss | For bedrift | For kandidat | Ledige stillinger | Kontakt oss
Søk