For bedrift  -  Priser og betingelser

Priser og betingelser

For å kunne gi et tilbud, trenger vi nærmere informasjon om hvem dere er, stillingsinnhold, informasjon om lønn, eventuelle utviklingsmuligheter etc. Våre priser vil som oftest gjenspeile vanskelighetsgraden i å finne den dere søker og markedet generelt.

Konfidensialitet
  • Innleide medarbeidere har via sin arbeidsavtale med Christiania Personell full taushetsplikt vedrørende alle forretnings- og driftsforhold som han/hun blir kjent med hos våre kunder.
  • Våre kunder forpliktes i avtaler til konfidensialitet vedrørende mottatte personopplysninger på våre kandidater.
  • Christiania Personell arbeider konfidensielt for de kunder som måtte ønske det.

Plikter og ansvarsfordeling ved innleie
  • Christiania Personell har arbeidsgiveransvaret for medarbeideren i hele innleieperioden (lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykelønn, forsikring, OTP etc.).
  • Vår vikar følger oppdragsgivers reglement og arbeider under dennes instruks og kontroll. HMS for vikaren er oppdragsgivers ansvar.
  • Vår vikar er yrkesskadeforsikret.

Tips en venn Legg til i favoritter Skriv ut
Copyright @ Christiania Personell AS 2009
Oslo: Rådhusgata 30, 0151 Oslo - Tlf: 22 34 90 00
Hamar: Kirkebakken 3, 2317 Hamar - Tlf: 62 52 65 00
Assist2netAS
Forsiden | Om oss | For bedrift | For kandidat | Ledige stillinger | Kontakt oss
Søk