For bedrift  -  Arbeidsmetoder

Arbeidsmetoder

  • Alle kunder har sin faste personalkonsulent.
  • Til alle lederstillinger er to konsulenter involvert i rekrutteringsprosessen.
  • Intervjuer og referansekontroller legges opp tilpasset den enkelte stilling.
  • Vi bruker tid på å gjøre oss kjent med kunden.
  • Vi er svært selektive med hvilke kandidater som får representere Christiania Personell.
Om våre kandidater
Vårt register består av arbeidssøkende som alle er personlig intervjuet av minst en av våre konsulenter. Vi har ingen ren CV-base og vi foretar ingen registreringer via nett. I stedet gjør vi oss meget godt kjent med alle kandidater – deres arbeidserfaring og utdannelse, deres krav, ønsker og ambisjoner. Kun gjennom direkte kontakt avdekker vi den enkeltes egenskaper og personlighet. Vi mener at vi kan lese mye mer ut av en personlig skrevet søknad, et håndtrykk, muntlig formuleringsevne og generell fremtreden enn av de mest avanserte avkrysningsbokser på en nettside.

Vi kvalitetssikrer vårt arbeid og våre oppfatninger med å intervjue tidligere arbeidsgivere hvor vi kartlegger alle relevante områder - fra resultater og utvikling innenfor bedriften, til samarbeidsegenskaper og fravær. Vår erfaring er at fortiden ofte kan si noe om fremtiden.

Rekrutteringsoppdraget
For å kunne matche stilling/avdeling/bedrift med rett kandidat er det nødvendig at vi møter kunden for å få et innblikk i bl.a. miljø og bedriftskultur. Vi kartlegger stillingen og setter opp bedrifts-, stillings- og kandidatprofil.

Parallelt med at vi annonserer leter vi i databaser etter aktuelle kandidater. Vi foretar en fortløpende søkerhåndtering og innkaller relevante søkere til første intervjurunde i våre lokaler. Deretter gjør vi referanseintervju av tidligere arbeidsgivere, for så å presentere de mest interessante søkerne for kunden. Vi står for innkalling til avsluttende intervjuer hos kunden. Til sist gjenstår avklaring av arbeidsforhold og kontraktssignering.

Tips en venn Legg til i favoritter Skriv ut
Copyright @ Christiania Personell AS 2009
Oslo: Rådhusgata 30, 0151 Oslo - Tlf: 22 34 90 00 - Faks: 22 34 90 01
Hamar: Parkgata 31, 2317 Hamar - Tlf: 62 52 65 00 - Faks: 62 52 65 01
Assist2netAS
Forsiden | Om oss | For bedrift | For kandidat | Ledige stillinger | Kontakt oss
Søk